TuBalso ir iniciatīvas grupa, brīvprātīgo apvienība, kas apvienojušies, lai vāktu parakstus ģimenes jēdziena nostiprināšanai Satversmē. Pārstāvam nevalstiskās organizācijas, kas jau vairākus gadus darbojas ģimeņu, vecāku un bērnu tiesību jomā, kā arī kristiešu draudzes.

Kā tas sākās?
2018.gada vairākas nevalstiskās organizācijas izveidoja domnīcu, ar mērķi apvienot konservatīvo sabiedrību, kā rezultātā tapa Memorands ģimenes vērtību stiprināšanai, kā deklaratīva platforma konservatīvo vērtību aizstāvju sadarbībai. Kopš tā laika notiek aktīvs darbs apmainoties ar pieredzi, sadarbojoties vienojošos jautājumos ģimenes vērtību stiprināšanā, ģimenes politikas un vēcāku un bērnu tiesību jautājumos.
2020.gadā, kad Satversmes tiesa savā spriedumā pasludināja, ka tēva atvaļinājums pienākas mātes homoseksuālajai partnerei, un savā spriedumā homoseksuālus pārus pasludināja par ģimeni, sagrozot Satversmes 110.pantu, nevalstiskās organizācijas nolēma, ka ir nepieciešama tautas nobalsošana par šo, sabiedrībai svarīgo jautājumu. Vairāki juristi tiesību zinātņu doktores Baibas Rudevskas vadībā un konsultējoties ar konstitucionālo tiesību ekspertiem izstrādāja Satversmes 110.panta grozījumu projektu un "Latvijas vīru biedrība" iesniedza to Centrālajā vēlēšanu komsijā, un tas tika apstiprināts. 2021.gada 30.jūlijā tika uzsākta parakstu vākšana. Paralēli tam notika darbs pie parakstu vākšanas kampaņas plānošanas, kur iesaistījās PR speciālisti, žurnālisti un citi aktīvisti, NVO pārstāvji, kā arī turpinājās aktīvs darbs pie vērtību stiprināšanas ilgtermiņā, ko veic biedrība Asociācija Ģimene, kas apvieno arī citas NVO. Lai koncentrēti strādātu pie parakstu vākšanas, 2021. gada novembra beigās tika izveidota TuBalso brīvprātīgo iniciatīvas grupa, kas darbojas konkrēti uz parakstu vākšanas popularizēšanu. 


Līdz šim brīdim ir izdarīts sekojošais:

 • Reklāmas džingls Eiropas hītu radio, Retro FM
 • Reklāmas džingls radio Marija
 • Sagatavoti un izdrukāti 30 000 bukleti par parakstu vākšanu, 20 000 jau izplatīti Rīgā un izsūtīti uz dažādām Latvijas pilsētām.
 • Sagatavots reklāmas video par parakstu vākšanu. 20 dienās facebook.com 52 200 skatījumi un 511 share. 
 • Izvietots reklāmas video: ReTV divas reizes dienā (pa dienu un prime time) 10 dienas, un portālā www.la.lv rotācijas kārtībā, kā arī drīzumā būs TV24.
 • Sagatavots vīru video aicinājums parakstīties par grozījumiem Satversmē. Sasniegtā auditorija ap 11 000.
 • Nosutīta jurista sagatavota vēstule sabiedriskajiem medijiem ar pamatotu aicinājumu izvietot sociālo reklāmu sabiedriskajos TV un radio.
 • Uzrunātas visas konservatīvās partijas pievienoties parakstu vākšanas kampaņai un uzrunāt savu elektorātu.
 • Sagatavoti 4 dažādi tekstu varianti sociālajiem tīkliem un whatsap, Telegram ziņām, ar ko dalīties par parakstu vākšanu, izveidota soc tīklu lapa Facebook.com/tubalso 
 • Katru dienu individuāli tiek izsūtītas aptuveni 200 vēstules ar aicinājumu parakstīties par gorzījumiem Satvermsē.
 • Izstrādāts logo un sagatavoti reklāmas maketi drukātajiem medijiem, izsūtīti reģionu medijiem.
 • Trīs reizes nedēlā sociālajos medijos tiek publicēti vizuāliue materiāli ar aicinājumu parakstīties.
 • Ir uzrunātas visas Latvijas pašvaldības attekties no maksas par parakstīšanos par iniciatīvu.
 • Izveidota mājas lapa www.tubalso.lv (Apmeklējumu skaits mēnesī - 31 000).

Par Memorandu lasīt šeit:  Aicina parakstīt memorandu ģimenes vērtību stiprināšanai - Katolis.lv