Ko paredz grozījums Latvijas Republikas Satversmes 110 pantā?

"110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti – un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem”.

Likumprojekta skaidrojums portālā Telos šeit:  Tautas nobalsošana par Satversmes 110. panta grozījumiem. Likumprojekts un tā anotācija (telos.lv)

LR Satversmes 110.panta spēkā esošā redakcija110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.  

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Kāpēc parakstīties par Grozījumu LR Satversmē?

Parakstīties ir ļoti svarīgi, lai iestātos par bērna tiesībām augt dabiskā ģimenē un Satversmē nostiprinātu dabiskas ģimenes jēdzienu, kādu to saprotam līdz šim. Lai iestātos par ģimeni, kuras pamatā ir laulība – savienība starp vīrieti un sievieti, asinsradniecība vai adopcija.

Paraksties, lai ar jaunām sabiedrības realitātēm saskaroties, netiktu grautas tradicionālās vērtības, kas gadsimtiem ilgi bijušas pašsaprotamas un nodrošināja, ka ģimene, kurā bērnu audzina abu dzimumu vecāki (māte - sieviete un tēvs -vīrietis), ir vislabvēlīgākā vide bērna attīstībai. Tāpēc šāda dabiskas ģimenes vide valstij būtu arī īpaši jāaizsargā un jāatbalsta.

Sagatavotais Satversmes grozījums paredz arī dažādu sociālo grupu aizsardzību, kurām nepieciešams īpašs valsts atbalsts un rūpes. Tie ir bērni ar invaliditāti un viņu vecāki, bērni, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenes un vecāki, kas vieni audzina bērnus.

Lai tiktu izsludināts referendums par šo Satversmes grozījuma atbalstīšanu, līdz 2022.gada 29.jūlijam ir jāsavāc 154868 paraksti. Katra balss ir neatsverami būtiska un palīdzēs noteikt Latvijas ģimeņu un bērnu nākotni un aizsardzību!

  • Kāpēc tieši šobrīd ir svarīgi Satversmē nostiprināt ģimenes jēdzienu?

2020. gada 12. novembrī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu, lemjot, ka mātes seksuālajai partnerei pienākas tiesības izmantot tēva atvaļinājumu, sakarā ar bērna piedzimšanu.

Šajā spriedumā Satversmes tiesa interpretēja Satversmes 110. pantā esošo jēdzienu “ģimene”, pēc saviem ieskatiem tajā ielasot “viendzimuma partneru ģimenes”. Ar šo spriedumu Saeimai arī ir noteikts pienākums izstrādāt viendzimuma partneru ģimenes attiecību tiesisko regulējumu un atbalsta pasākumus.

  • Kas ir šīs parakstu vākšanas iniciatīvas autori?

Iniciatīvu, pēc nevalstisko organizāciju ierosinājuma, ir izstrādājuši vairāki juristi, tiesību zinātņu doktores Baibas Rudevskas vadībā. Centrālajai vēlēšanu komisijai to iesniedza organizācija "Latvijas vīru biedrība", pamatojoties uz Satversmē  un likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” noteikto. Satversmes grozījuma projekta mērķis ir nostiprināt ģimenes jēdzienu, kādu to saprotam līdz šim - ģimene, kuras pamatā ir laulība (savienība starp vīrieti un sievieti), asinsradniecība vai adopcija. Šī ir visas sabiedrības iniciatīva, un pamatojoties uz likumu “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 6.nodaļas 27., 28., pantā noteikto, jebkura juridiska vai fiziska persona var darboties pie tautas iniciatīvas aģitācijas

  • Kāpēc ir svarīgi nostiprināt valsts atbalstu vecākiem, kas audzina bērnus ar invaliditāti, tēviem un mātēm, kas bez otra vecāka gādā par bērniem, un daudzbērnu ģimenēm?

Jau šobrīd Satversme nosaka valsts pienākumu aizsargāt ģimenes un bērnus, kā arī ietver pienākumu valstij īpaši palīdzēt bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācība.

Piedāvātais Satversmes grozījums ietver sabiedrībai svarīgus papildinājumus tām personu kategorijām, par kurām valsts uzņemas īpašu gādību. Vecāki, kas audzina bērnus ar invaliditāti, vecāki, kas vieni (bez otra vecāka) gādā par bērniem, daudzbērnu ģimeņu vecāki ir pelnījuši īpašu valsts atbalstu, jo šīs ģimenes ir daudz biežāk tiek pakļautas nabadzības riskam un citiem ierobežojumiem.  Viņiem valsts palīdzība ir īpaši svarīga un var dot būtisku atbalstu.

  • Kā tas veicinās taisnīgu dzīvi ikvienam?

Latvijas pamatlikumā - Satversmē nosakot valsts pienākumu un atbildību pret ģimenēm, mammām vai tēviem, kas vieni audzina bērnus, vecmāmiņām, vectētiņiem, kas audzina savus mazbērnus, īpašo bērnu vecākiem, daudzbērnu ģimenēm, tiek izteikta valsts labā griba un pienākums rūpēties par šiem cilvēkiem, kā arī noteiktas valsts prioritātes. Domājam, ka šī norma liks valstij vairāk respektēt ģimeņu vajadzības un radīt daudz labvēlīgākus mehānismus ģimeņu un tajās augošo bērnu labklājības nodrošināšanai un aizsardzībai.

  • Vai mamma, kas viena audzina bērnu, vai tētis, kas viens audzina bērnu, vai vecmāmiņas, kas audzina mazbērnus, nav ģimene?

Viena no ģimenes pazīmēm ir asinsradniecība. Līdz ar to gan mamma, kas viena audzina savu bērnu, gan tētis, kas viens audzina savu bērnu, gan vecmāmiņa, kas rūpējas par savu mazbērnu ir uzskatāmi par ģimeni.

  • Kas ir TuBalso, kas aiz tā stāv?

TuBalso ir sabiedrības iniciatīvas grupa, vairāku NVO pārstāvji, kas apvienojušies, lai popularizētu parakstu vākšanu. NVO pārstāvji jau vairākus gadus darbojas ģimenes vērtību aizstāvībā, ir Memoranda "Par ģimenes vērtībām" vieni no dibinātājiem un dalībniekiem, Satversmes 110.panta grozījuma projekta vieni no iniciatoriem.

  • Vai mans paraksts par Satversmes grozījumu ir vēršanās pret homoseksuāliem cilvēkiem?

Nē, šīs iniciatīvas mērķis nav vērsties pret homoseksuāliem cilvēkiem. Latvijā homoseksuālu cilvēku kopdzīve nav aizliegta un homoseksuāli cilvēki arī ir mūsu sabiedrības locekļi, kuriem pienākas cieņa un kuri savas seksuālās orientācijas dēļ nav nosodāmi.

Tomēr Satversmē ir būtiski ir izcelt un nostiprināt valsts pienākumu rūpēties tieši par dabisku ģimeni, kurā bērnu audzina abu dzimumu vecāki (māte - sieviete un tēvs -vīrietis). Tā ir vislabvēlīgākā vide bērna attīstībai. Tieši dabiskās ģimenes veido mūsu tautas pieaugumu un attīstību, nodrošinot Latvijas un latviešu tautas turpmāku pastāvēšanu. Tieši dabiskās ģimenes veido stabilu pamatu mūsu bērnu attīstībai.