BALSO PAR DABISKAS ĢIMENES JĒDZIENA NOSTIPRINĀŠANU SATVERSMĒ

PARAKSTIES ŠEIT

PAR DABISKU ĢIMENI - SAVIENĪBU STARP VĪRIETI UN SIEVIETI

Balso, lai valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis.

Paraksties tagad >

PAR ĢIMENĒM, KURĀS BĒRNUS AUDZINA VIENA MAMMA VAI VIENS TĒTIS

Balso, lai  valsts īpaši palīdz mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Paraksties tagad >

PAR BĒRNIEM, KURI PALIKUŠI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS

Balso, lai valsts īpaši palīdz bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

Paraksties tagad >

PAR BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Balso, lai valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā. 

Paraksties tagad >

JAU NOBALSOJUŠI 54 217 CILVĒKU

Ko paredz grozījums Latvijas Republikas Satversmē?

"Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti – un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem”.